Assessing Chinese Companies’ ESG Risks for International Investors

Authors: Jianzhao zhou, Lijuan Xu, Shirui Xue, Xingye Chen, Yingle Su , Yuman Xu. Authors: Qianhui Zeng, Siyu Bao, Xintong Wu, Yuting Fu. Authors: Hanyu Chen, Jiatong Li, Jixuan Li, Lanjie Wang, Rongzhe Zhang Authors:Jiayue Zhang, Lushuang Yang, Shengqian Lu, Zhuoyuan Xu, Ziyi Zhang. Continue reading Assessing Chinese Companies’ ESG Risks for International Investors